E-mail : nicemediko@naver.com        
> Notice > BTMEDI News
제목 비티메디, 중앙아시아 최대 관광박람회 'KITF' 참여
 
  


 

 

 


      작년에 이어 비티메디는 오는 4월 18일부터 20일까지 카자흐스탄 알마티에서 개최하는,


 

      중앙아시아 최대 국제관광박람회 'KITF(Kazakhstan Int'l Tourism & Travel Fair)'에 참가한다.
 
 


 
      이번 행사에 비티메디는 한국관광공사와 함께 참가하여 부스를 운영할 예정이다.
 
 

 

 


 
 
      행사소개
 
 


  
 
 
 
 
 

 


 


               T. 031-810-9395      l      E. btmedi@naver.com 

   


첨부파일
KITF_2017_PSR_EN.pdf
quick
quick
quick
quick
quick